Dostawa w ciągu 3 - 5 dni roboczych NL/BE

Zwroty w ciągu 14 dni

Darmowa wysyłka od € 75, -

WYŁĄCZENIE

Maasland Solutions nie może zagwarantować, że informacje zawarte na tej stronie są kompletne, aktualne i/lub dokładne. Maasland Solutions nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie, jak również na stronach i/lub źródłach informacji utrzymywanych przez osoby trzecie i dostępnych za pośrednictwem tej strony.

Ogólne
Warunki niniejszego wyłączenia odpowiedzialności dotyczą sklepu internetowego Maasland Solutions (www.maaslandsolutions.nl) z siedzibą przy Kastanjehof 1, 3155SN w Maasland, Holandia, zarejestrowanego w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej pod numerem 74617095 (numer VAT NL002409342B54). Prosimy o uważne przeczytanie tego zastrzeżenia. Odwiedzając tę stronę internetową i / lub na lub za pośrednictwem tej strony do wykorzystania, zgadzasz się na zastosowanie niniejszego wyłączenia odpowiedzialności.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej
Korzystanie z tej strony internetowej odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Pomimo najwyższej staranności Maasland Solutions w zarządzaniu i utrzymaniu strony internetowej, możliwe jest, że informacje są niekompletne lub zawierają nieścisłości. Maasland Solutions nie udziela żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, że informacje podane na lub za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Maasland Solutions nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek (wynikowe) szkody spowodowane błędami technicznymi lub redakcyjnymi lub pominięciami na stronie internetowej, ani za jakiekolwiek (wynikowe) szkody wynikające z użytkowania, prezentacji, udostępniania lub czasowej niedostępności tej strony internetowej lub linków do stron osób trzecich.

Maasland Solutions zarządza i utrzymuje tę stronę internetową z Holandii i nie gwarantuje, że informacje udostępniane na tej stronie lub za jej pośrednictwem są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych krajach. Jeśli korzystasz z tej strony z krajów innych niż Holandia, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie odpowiednich przepisów lokalnych.
Maasland Solutions nie gwarantuje, że strona będzie działać bez błędów lub przerw.

Korzystanie z tej strony internetowej, które może utrudnić korzystanie innym użytkownikom Internetu, które może zagrozić funkcjonowaniu tej strony internetowej i/lub wpłynąć na informacje udostępniane na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem lub na odpowiednie oprogramowanie, jest niedozwolone.

Informacje, produkty i usługi stron trzecich
Maasland Solutions może wyświetlać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Maasland Solutions czyni to wyłącznie w celach informacyjnych i nie oznacza to, że Maasland Solutions rekomenduje produkty lub usługi oferowane na tych stronach lub za ich pośrednictwem. Korzystanie z takich hiperłączy odbywa się zatem całkowicie na własne ryzyko użytkownika. Maasland Solutions nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, wykorzystanie lub dostępność tych stron. Prawdziwość, dokładność, zasadność, wiarygodność i kompletność informacji zawartych na tych stronach nie została sprawdzona przez Maasland Solutions.

Prawa własności intelektualnej
Maasland Solutions, lub uprawniony powód, zastrzega sobie wszelkie prawa (w tym prawa autorskie, nazwy domen, znaki towarowe, patenty i inne prawa własności intelektualnej) w odniesieniu do wszystkich informacji prezentowanych na lub za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (w tym wszystkich tekstów, grafik i logo). Zabrania się kopiowania, pobierania, publikowania, rozpowszechniania lub powielania informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Maasland Solutions lub odpowiedniej zgody uprawnionego. Możesz drukować i/lub pobierać informacje z tej strony internetowej do własnego użytku osobistego.

Zabrania się wyświetlania linków do stron Maasland Solutions bez uprzedniej pisemnej zgody Maasland Solutions.

Komunikacja online
Internet może być niebezpieczny. Dlatego nie należy wysyłać poufnych informacji pocztą elektroniczną do Maasland Solutions. Jeśli to zrobisz, akceptujesz ryzyko, że Twoja poufna wiadomość może zostać przechwycona, niewłaściwie wykorzystana lub zmodyfikowana przez strony trzecie.

Prawo właściwe
Niniejsza strona internetowa oraz niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą stroną internetową i zrzeczeniem się odpowiedzialności będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Holandii.

Zmiany
Maasland Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany informacji oferowanych na tej stronie lub za jej pośrednictwem, w tym tekstu niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, w dowolnym momencie bez konieczności informowania o tym fakcie. Zaleca się okresowe sprawdzanie, czy informacje udostępniane na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, w tym tekst niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, nie uległy zmianie.

Copyright 2019 Maasland Solutions /

 

pl_PLPolski