Dostawa w ciągu 3 - 5 dni roboczych NL/BE

Zwroty w ciągu 14 dni

Darmowa wysyłka od € 75, -

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca gwarantuje, że sprzedany i dostarczony Kupującemu towar w momencie dostawy spełnia wymagania użytkowe, które można racjonalnie ustalić w odniesieniu do tego towaru. Kupujący jest zobowiązany do zbadania, czy Sprzedający należycie wywiązał się z umowy z należytą szybkością po dostarczeniu zamówionego towaru, a ponadto jest zobowiązany do poinformowania Sprzedającego o wszelkich stwierdzonych wadach niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu pięciu (5) dni od dostawy. Jeżeli Kupujący tego nie uczyni, uznaje się, że Sprzedający w pełni wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy stronami.

2. Jeżeli dla zakupionych i/lub dostarczonych towarów producent ustanowi przepisy gwarancyjne, zostaną one przekazane przez Sprzedawcę Kupującemu przy dostawie, po czym staną się częścią umowy sprzedaży i dostawy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Okres gwarancji wynosi 1 rok, tylko za okazaniem faktury.

3. Sprzedający gwarantuje, że tradycyjne prace na rzecz Kupującego będą wykonywane przez kompetentny personel.

4. Bez uszczerbku dla postanowień niniejszego artykułu, nie można mówić o gwarancji, jeśli zużycie towaru można uznać za normalne, a ponadto w następujących przypadkach: 
- jeśli w towarze dokonano zmian, w tym napraw, które nie zostały przeprowadzone za zgodą Sprzedawcy lub producenta; 
- jeżeli wady towaru są wynikiem niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub montażu przez kompetentną osobę; 
- jeżeli uszkodzenie towaru jest spowodowane umyślnym działaniem, rażącym niedbalstwem lub zaniechaniem ze strony Kupującego;
- Narażenie na wilgoć, ekstremalne ciepło lub światło słoneczne lub ekstremalne zimno.

5. Sprzedawca oceni reklamacje i określi sposób ich rozpatrzenia. Jeżeli Sprzedający uzna, że reklamacja jest uzasadniona, postąpi zgodnie z gwarancją fabryczną i/lub hurtową lub reklamacja zostanie rozpatrzona przez Punkt Serwisowy wskazany przez Kupującego.

pl_PLPolski